GEBERIT MOBILO LIETOTŅU UN LIETU INTERNETA PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietošanas noteikumos ir aprakstīti Geberit mobilo lietotņu (“Mobilās lietotnes”) un lietu interneta (IOT — Internet of Things) pakalpojumu lietošanas noteikumi.

GLOSĀRIJS

 • B2C — bizness-patērētājam (Business to Consumer); lietojumprogrammas un pakalpojumi, kuru galvenā mērķa grupa ir privātie klienti
 • B2B — bizness-biznesam (Business to Business); lietojumprogrammas un pakalpojumi, kuru galvenā mērķa grupa ir biznesa klienti
 • IoT — lietu internets (Internet of Things); saziņa un mijiedarbība starp tīklā savienotām ierīcēm, lietojumprogrammām un mākoņpakalpojumiem
 • Mobilā lietotne — lietojumprogramma mobilajā gala ierīcēm
 • CRM — klientu attiecību vadība (Customer Relationship Management) — datubāze, kurā glabājas klientu galvenie dati
 • Geberit ID — konts Geberit lietotnēm un portāliem
 • Bluetooth — tehnoloģija bezvadu komunikācijai ar ierīcēm
 • Geberit AquaClean — Geberit klozetpoda-bidē sērija

I. SFĒRA

1. Šie lietošanas noteikumi ir spēkā starp Geberit Verwaltungs AG, SXerstrasse 77, Jona, Šveice (“GEBERIT VERWALTUNGS AG”) un Geberit mobilo lietotņu un lietu interneta pakalpojumu lietotāju (“Lietotājs”), un tie regulē Geberit nodrošināto mobilo lietotņu un lietu interneta pakalpojumu izmantošanu, un to lietošanai sniegto atbalstu.

2. Atšķirīgi, konfliktējoši vai papildus vispārējie noteikumi, kurus nosaka Lietotājs, kļūst par līguma daļu, ja GEBERIT VERWALTUNGS AG nepārprotamā veidā ir rakstiski piekritis to spēkā esamībai.

II. PAKALPOJUMU SFĒRA

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG izmantošanai mobilajās gala ierīcēs piedāvā šādas mobilās lietotnes:

Geberit Home

 • Īss apraksts: B2C galalietotāja lietotne Geberit ierīcēm ar Bluetooth. Ierīces konfigurācijai, vadībai un apkalpošanai.
 • Pakalpojumi: Statusa vaicājums, kontrole, konfigurācija un uzturēšana Geberit ierīcēm ar Bluetooth; valstij un ierīcei specifiski pakalpojumi: Ierīces reģistrācija un piekļuve tīmekļa veikalam.

Geberit Control

 • Īss apraksts: B2B klientu lietotne Geberit ierīcēm ar Bluetooth. Ierīces konfigurācijai, vadībai un apkalpošanai.
 • Pakalpojumi: Statusa vaicājums, kontrole, konfigurācija un uzturēšana Geberit ierīcēm ar Bluetooth; valstij un ierīcei specifiski pakalpojumi: Ierīces profilu pārvaldība.

Geberit Service

 • Īss apraksts: B2B servisa lietotne Geberit AquaClean klozetpodiem-bidē ar Bluetooth. Ierīces apkalpošanai un uzturēšanai.
 • Pakalpojumi: Geberit AquaClean klozetpodu-bidē traucējummeklēšanas, kļūmju novēršanas un apkalpošanas funkcijas, kuras izmanto sertificēti Geberit servisa tehniskie speciālisti.

Geberit SetApp

 • Īss apraksts: B2B klientu lietotne sanitārās ūdens apmaiņas ierīcēm ar Bluetooth. Ierīces vadībai un konfigurācijai.
 • Pakalpojumi: Geberit sanitārās ūdens apmaiņas ierīču konfigurācija.

Geberit Pro

 • Īss apraksts: B2B klientu lietotne produktu un katalogu datiem.
 • Pakalpojumi: Produktu, rezerves daļu un katalogu datu aplūkošana un saglabāšana; produktu atpazīšana; funkcijas plānošanai, izmantojot Geberit produktus.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG piedāvā šādus lietu interneta pakalpojumus:

Geberit AquaClean Remote Service

 • Īss apraksts: Ar Geberit Home App lietotnes starpniecību Geberit klientu apkalpošanas servisa sniegts attālinātās apkalpošanas pakalpojums Geberit AquaClean klozetpodiem-bidē.
 • Pakalpojumi: Geberit AquaClean traucējummeklēšana, kļūmju novēršana un konfigurācija, ja tādu atbalsta Geberit klientu serviss.


3. GEBERIT VERWALTUNGS AG mobilās lietotnes un lietu interneta pakalpojumus nodrošina bez maksas. Lietošanas noteikumi attiecas uz visu mobilo lietotņu lietošanas laiku. Ja mobilā lietotne viedtālrunim ir atinstalēta, tā vairs netiek lietota. GEBERIT VERWALTUNGS AG ir tiesības jebkurā laikā izdarīt izmaiņas mobilajā lietotnē vai pakalpojumos, vai – pēc paziņošanas termiņa beigām – pilnībā vai daļēji padarīt tos pieejamus tikai pret samaksu, vai arī pilnīgi vai daļēji pārtraukt to sniegšanu. Par šo lietošanas noteikumu grozījumiem un papildinājumiem tiks paziņots vai nu ar e-pastu, vai citā elektroniskā veidā (piemēram, izmantojot mobilo lietotni).

4. GEBERIT VERWALTUNGS AG mobilo lietotņu un lietu interneta pakalpojumus veido ar vislielāko iespējamo rūpību. Tomēr nav iespējams garantēt, ka visa sniegtā informācija ir precīza, aktuāla un pilnīga.

5. Lietotājam ir jāuzņemas atbildība par savu mobilo lietotņu un lietu interneta pakalpojumu izmantošanu, un pirms to lietošanas ir jāizlasa pieejamā informācija (piemēram, instrukcijas, informācijas materiāls, video).

6. GEBERIT VERWALTUNGS AG mobilo lietotņu un lietu interneta pakalpojumus lietotājam sniedz, nedodot nekādus solījumus par konkrētu pakalpojumu pieejamību. Prasība attiecībā uz pakalpojumu izmantošanu pastāv tikai GEBERIT VERWALTUNGS AG tehnisko un operatīvo iespēju ietvaros. GEBERIT VERWALTUNGS AG cenšas nodrošināt nepārtrauktu un no traucējumiem brīvu lietotņu darbību. Tomēr darbības traucējumus var izraisīt tehniskas kļūmes vai apkalpošanas pasākumi.

7. Atsevišķām lietotnēm ir nepieciešama lietotāju autentifikācija.

a. Geberit pieaugošā apmērā lieto Geberit ID, kuru izmanto grupas mēroga pakalpojumiem. Attiecībā uz Geberit ID ir piemērojami atsevišķi lietošanas noteikumi un privātuma politikas. Savu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem un privātuma politikām klients, izveidojot Geberit ID.
b. Geberit Service lietotne atbalsta Geberit AquaClean ierīču remontu un tehnisko apkalpošanu, kuru veic autorizēti un sertificēti servisa partneri. Servisa lietotni var izmantot tikai ar Geberit servisa lietotnes kontu, kuru Geberit Quality Group ir individuāli izveidojusi katram servisa partnerim.
c. Geberit Control lietotne kalpo kā lietotāja saskarne, kuru izmanto, lai sāktu izmantot un uzturēt Geberit produktus, kuros ir integrēta Bluetooth saskarne. Pēc Geberit ID ir veiksmīgas reģistrēšanas funkciju klāsts paplašinās.

8. GEBERIT VERWALTUNGS AG patur tiesības ierobežot lietu interneta pakalpojumu lietotāju skaitu, lai varētu garantēt pietiekamu veiktspēju un apkalpošanu.

III. SADERĪGU PRODUKTU GRUPAS

II.1. sadaļā minētās mobilās lietotnes ir saderīgas ar tālāk norādītajiem produktiem no tālāk norādītajām produktu grupām. Galvenais lietošanas priekšnoteikums ir aktīvs Bluetooth savienojums starp mobilajām lietotnēm un produktiem. Informācija par savietojamību ir sniegta produkta informācijas lapās un lietotāja rokasgrāmatā.

Geberit izlietnes jaucējkrāns, piem., tips 185/186

 • Savietojamā lietotne: Geberit Control

Geberit pisuāra sistēma, piem., tips 01/10/30/50

 • Savietojamā lietotne: Geberit Control

Geberit noskalošanas taustiņu panelis, piem., DuoFresh (automātiskais/manuālais)

 • Savietojamā lietotne: Geberit Control, Geberit Home

Geberit klozetpoda noskalošanas vadība, piem., Sigma 80

 • Savietojamā lietotne: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, piem., Mera Comfort

 • Savietojamā lietotne: Geberit Home, Geberit Service
 • Savietojamie lietu interneta pakalpojumi: Geberit AquaClean Remote Service

Geberit sanitārās ūdens apmaiņas ierīce, piem., HS2

 • Savietojamā lietotne: Geberit SetApp

Geberit spoguļu skapis, piem., One

 • Savietojamā lietotne: Geberit Home


IV. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

1. Lietotājs apņemas neizmantot mobilās lietotnes ļaunprātīgi. Lietošana tiek uzskatīta par ļaunprātīgu šādos gadījumos:

 • Pakalpojumu un datu izmantošana nelikumīgā vai sodāma kontekstā, vai kontekstā, kas ilgtermiņā varētu kaitēt Geberit reputācijai.
 • Pakalpojumu izmantošana tādā veidā, kas pārsniedz parastu lietošanas biežumu un ilgstoši negatīvi ietekmē infrastruktūras (piemēram, servera) darbību.

Ja mobilo lietotņu un lietu interneta pakalpojumu izmantošana tiek izmantota ļaunprātīgi, Geberit patur tiesības uz laiku vai pastāvīgi bloķēt ļaunprātīgā lietotāja piekļuvi. Bloķēšana var notikt tikai tad, ja mobilo lietotņu vai lietu interneta pakalpojumiem ir nepieciešama lietotāja autentificēšana (Geberit ID; Geberit servisa lietotņu konts).

2. Ja Geberit ID lietotājam Geberit ID vairs nav nepieciešams ar uzņēmējdarbību saistītu iemeslu dēļ, viņš par to Geberit ID konta koriģēšanas nolūkā informē Geberit.

3. Ja Geberit servisa lietotnes lietotājam Geberit servisa lietotne vairs nav nepieciešama ar uzņēmējdarbību saistītu iemeslu dēļ, viņš par to Geberit servisa konta dzēšanas nolūkā informē Geberit.

V. AUTORTIESĪBAS UN LIETOŠANAS TIESĪBAS

1. Visi teksti, attēli, grafikas, animācijas, video, skaņas un citi darbi, kā arī tas, kā tie ir izvietoti mobilo lietotņu un lietu interneta pakalpojumos kopā ar zīmoliem, logotipiem un emblēmām, kā arī IT infrastruktūra, kas nodrošina mobilo lietotņu vai lietu interneta pakalpojumus, ir GEBERIT VERWALTUNGS AG vai trešo personu autortiesību aizsardzības un/vai citu aizsardzību nodrošinošu tiesību aktu objekts. Šos darbus bez GEBERIT VERWALTUNGS AG vai trešās personas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegts kopēt, izplatīt, grozīt vai padarīt pieejamus trešajām personām komerciāliem nolūkiem.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG paredzētajiem nolūkiem piešķir lietotājam neekskluzīvas, atsaucamas, tādas, uz kurām nevar attiekties apakšlicence, tālāk nenododamas un bezmaksas tiesības lietot mobilo lietotņu un lietu interneta pakalpojumus, tostarp visu tajā esošo digitālo saturu saskaņā ar šiem lietošanas nosacījumiem.

3. Lietošanas tiesību piešķiršana ir atkarīga no šo lietošanas noteikumu ievērošanas. Ja lietotājs ir pārkāpis šos lietošanas noteikumus, lietošanas tiesības uz mobilajām lietotnēm, tostarp to saturu, automātiski zaudē spēku.

4. Ja lietotājs augšupielādē attēlus, izmantojot Geberit Pro App lietotni, lietotājs piešķir GEBERIT VERWALTUNGS AG neekskluzīvas, neatsaucamas, mūžīgas un bezmaksas tiesības apstrādāt attēlu Geberit produktu atpazīšanai un attēlu atpazīšanas uzlabošanai.

VI. ATBILDĪBA

1. Ja lietotājs pārkāpj šos lietošanas noteikumus, piemēram, nelikumīgi lietojot lietotni un tās saturu, GEBERIT VERWALTUNGS AG patur tiesības uz pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu un zaudējumu atlīdzināšanas prasību celšanu.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG vienmēr nes atbildību par tīšu nodomu, rupju nolaidību un kaitējumu dzīvībai, kādai ekstremitātei vai veselībai, ievērojot to, kas ir noteikts Likumā par atbildību par produktiem, un GEBERIT VERWALTUNGS AG skaidri piešķirtajām garantijām. GEBERIT VERWALTUNGS AG ir atbildīgs tikai par to kaitējumu, kura cēlonis līgumsaistību pārkāpuma gadījumā ir GEBERIT VERWALTUNGS AG neliela apmēra nolaidība, un šādā gadījumā prasāmā kopējā kompensācijas summa ir ierobežota ar paredzamā kaitējuma apmēru. Šajā izpratnē materiālie līgumiskie pienākumi ir pienākumi, uz kuru izpildi lietotājs regulāri paļaujas un var paļauties, un kuru izpilde ir būtiska līguma nolūka sasniegšanai.

3. Visos citos gadījumos GEBERIT VERWALTUNGS AG atbildība ir izslēgta.

4. Tas, kas par Geberit atbildības izslēgšanu un ierobežošanu ir noteikts saskaņā ar šiem noteikumiem, ir attiecināms arī uz Geberit izpildinstitūciju, citu personu un darbinieku atbildību.

5. Ja kāda trešā persona prasību pret GEBERIT VERWALTUNGS AG ceļ sakarā ar to, ka lietotājs ir pārkāpis šos lietošanas noteikumus, lietotājs atlīdzina GEBERIT VERWALTUNGS AG visas prasības un izmaksas, kas rodas tieši vai netieši, ieskaitot samērīgas izmaksas par advokāta īstenotu aizstāvību. Šis nosacījums nav piemērojams, ja lietotājs nav atbildīgs par pārkāpumu.

6. Ar mobilo lietotņu un lietu interneta pakalpojumu starpniecību demonstrēto saturu GEBERIT VERWALTUNGS AG veido un atjaunina ar vislielāko iespējamo rūpību. Tomēr nav iespējams garantēt, ka visa sniegtā informācija ir precīza, aktuāla un pilnīga.

7. GEBERIT VERWALTUNGS AG neuzņemas atbildību par tehnisko funkcionalitāti (jo īpaši par vīrusu neesamību) vai saturu trešās puses tīmekļa vietnēs, uz kurām ved mobilajās lietotnēs un lietu interneta pakalpojumos norādītas atsauces vai saites.

VII. ĀRĒJO BIBLIOTĒKU IZMANTOŠANA

Saistībā ar mobilajām lietotnēm tiek izmantotas šādas trešo personu bibliotēkas:

Geberit Home

 • Trešo personu bibliotēka/bibliotēkas: Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Trešās puses bibliotēka/bibliotēkas Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Trešo personu bibliotēka/bibliotēkas: Nav

Geberit SetApp

 • Trešo personu bibliotēka/bibliotēkas: Nav

Geberit Pro

 • Trešo personu bibliotēka/bibliotēkas: Nav


VIII. DATU AIZSARDZĪBA UN DATU DROŠĪBA

1. Geberit cenšas nodrošināt to, lai ar mobilo lietotņu vai lietu interneta pakalpojumu palīdzību savāktie dati vienmēr būtu aizsargāti. Šajā nolūkā Geberit izmanto jaunākās tehnoloģijas, kuru pastāvīgu uzlabošanu un pārbaudi veic ārējas, neatkarīgas puses.

2. Jūsu personas datu drošību Geberit uzskata par ārkārtīgi svarīgu. Mums uzticētos datus mēs apstrādājam ar vislielāko rūpību un ievērojot juridiskajās prasībās noteikto. Informāciju par Jūsu personas datu apstrādi ir sniegta mūsu Privātuma politikā. Tā ir pieejama uz lietotnēm attiecināmajā PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

IX. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Ja šo lietošanas noteikumu atsevišķi noteikumi ir vai kļūst nederīgi vai pilnībā vai daļēji neizpildāmi, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Nederīgos noteikumus uzskata par aizvietotiem ar derīgiem noteikumiem, kuri ir pēc iespējas pietuvināti nederīgo noteikumu ekonomiskajam nolūkam. Tas pats attiecas uz nepilnībām.

2. Tiek piemēroti Šveices tiesību akti, izņemot noteikumus par tiesību normu kolīziju.

3. Izpildes vieta un ekskluzīvā jurisdikcijas vieta uzņēmējiem ir Jona. Tiesību aktos noteiktās obligātās jurisdikcijas vietas netiek ietekmētas.

Versija: 2021. gada janvāris