Privātuma politika un datu aizsardzības paziņojumsklientiem, piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem

Jūsu personas datu aizsardzība mums ir svarīga. Šī personas datu aizsardzības paziņojuma mērķis ir informēt Geberit tiešsaistes pakalpojumu lietotājus, jo īpaši Geberit tīmekļvietnes(-ņu) (“tīmekļvietne”), lietotājus, kā arī klientus, piegādātājus un citus sadarbības partnerus par personas datu apstrādi Geberit uzņēmumos ES, EEZ, Šveicē un Lielbritānijā. Ņemot to vērā, ne visi šīs informācijas aspekti varētu attiekties uz jums. Personas dati šīs privātuma politikas izpratnē ir visi dati, kas attiecas vai ir attiecināmi personiski uz jums, piemēram, vārds, adrese vai e-pasta adrese.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir llnorādiet Geberit sabiedrības nosaukumu un pasta adresi, kas attiecīgi izmanto šo dokumentull.

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības nodaļu, tostarp datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz dataprotection@geberit.com vai rakstot uz mūsu pasta adresi ar norādi “Datenschutz” [Datu aizsardzība]. Lai konfidenciāli sazinātos ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju: KREMER Rechtsanwälte, Disch-Haus, Brückenstraße 21, 60667 Köln, e-pasta adrese: dpo@geberit.com.

1. Automatizēta datu ievākšana un apstrāde Geberit tīmekļvietnēs

Mūsu tīmekļvietnes izmanto turpmāk aprakstītās tehnoloģijas un rīkus. Ja tie nav obligāti un jūs nevēlaties, lai tie tiktu izmantoti, mēs pie attiecīgā rīka nosauksim dažādas iespējas un iestatījumus, lai novērstu tā lietošanu.

2. Brīvprātīgi sniegtu datu ievākšana un apstrāde

Mēs ievācam un apstrādājam personas datus, kuri mums tiek sniegti brīvprātīgi, komunicējot ar klientiem, piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem (piemēram, izmantojot e-pastu, tālruni vai mūsu tīmekļvietnes). Turpmākajā pārskatā sniegta informācija par atsevišķu datu apstrādes darbību juridisko pamatu un mērķiem.

3. Cita datu apstrāde papildus mūsu tīmekļvietnei

Papildus mūsu tīmekļvietnei atsevišķos gadījumos un atkarībā no jūsu iestatījumiem trešo personu pakalpojumu sniedzēji veic vēl citu datu apstrādi, par ko varat uzzināt šeit.

4. Cita datu apstrāde, nosūtīšana uz trešām valstīm un dzēšana

Atsevišķos gadījumos mums ir nepieciešami jūsu dati īpašai, ārpus kārtas datu apstrādei, par ko varat uzzināt šeit.

5. Jūsu tiesības

Attiecībā uz jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, jums ir turpmāk aprakstītās tiesības. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, vērsieties pie mums ar rakstveida pieprasījumu, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju vai šo e-pasta adresi: dataprotection@geberit.com.

Versija: 2023. gada novembrī