JURIDISKĀS ATSAUCES

Geberit pateicas, ka apmeklējāt šo vietni un interesējaties par Geberit izstrādājumiem un tehnoloģijām. Lūdzu, ievērojiet turpmākos juridiskos norādījumus.

Datu aizsardzība

Geberit ir īpaši svarīga jūsu personas datu drošība. Mums uzticētos datus apstrādāsim īpaši rūpīgi, konfidenciāli un atbilstīgi tiesību aktu noteikumiem. Paziņojumā par datu aizsardzību mēs jums sniedzam skaidru informāciju par iegūto datu veidu, apstrādes mērķi un glabāšanu.

Autortiesības

© Copyright Geberit. Visas tiesības paturētas. Visi teksti, attēli, diagrammas, animācijas, video, audio un citi darbi vai to apkopojums tīmekļa vietnē ir aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām.

Šīs tīmekļa vietnes saturu bez iepriekšējas rakstiskas Geberit atļaujas aizliegts kopēt, izplatīt mainīt vai darīt pieejamu trešajām pusēm komerciālos nolūkos. Ņemiet vērā, ka uz tīmekļa vietnē iekļautajiem attēliem daļēji attiecas arī trešo pušu autortiesības.

Preču zīmju tiesības

Ja nav norādīts citādi, tad visi šīs tīmekļa vietnes zīmoli ir aizsargāti ar preču zīmju tiesībām un pieder Geberit. Tas jo īpaši attiecas uz zīmoliem, logotipiem un emblēmām.

Licences

Geberit jūs vēlas iepazīstināt ar inovatīvu un informatīvu tīmekļa vietni. Tajā iekļautais intelektuālais īpašums, piemēram, patenti, zīmoli un autortiesības ir aizsargāts. Izmantojot šo tīmekļa vietni, ja vien nav skaidri norādīts citādi, netiek piešķirtas Geberit vai trešo pušu intelektuālā īpašuma lietošanas licences.

Garantija

Geberit īpaši rūpīgi sagatavo un atjaunina tīmekļa vietnē attēloto saturu. Taču mēs nevaram uzņemties atbildību par attēlotā satura pareizību, aktualitāti un pilnīgumu. Tiesību aktos noteiktajās robežās mēs neuzņemamies atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo tīmekļa vietni.

Minētais atbildības ierobežojums nav spēkā nāves, ķermeņa savainojumu un veselībai nodarīta kaitējuma gadījumos, kā arī gadījumos, kad zaudējumi radušies, Geberit apzināti vai tīši nepildot pienākumus.

Geberit neuzņemas atbildību par tīmekļa vietnē ievietotajām norādēm un saitēm uz trešo pušu tīmekļa lapām un to tehnisko funkcionalitāti (jo īpaši drošību pret vīrusiem), kā arī to saturu.