Geberit kā darba devējsAiz tā visa esam mēs

Kopīgas vērtības

Geberit darbinieki – kopīga vērtība

Mēs vēlamies kopīgi virzīties vienā virzienā un sasniegt vislabākos rezultātus.

Lai tas būtu iespējams, jums jāpiemīt:

  • kopīgas misijas sajūtai,
  • zināšanām par vērtībām, kas veido mūsu korporatīvo kultūru šodien un nākotnē,
  • izpratnei par darbības principiem, kas mūs virza uz priekšu.

GeberitKompass  (638 KB) ir instruments, kurā viss ir ietverts.

Orientieri ikdienas dzīvē

Geberit darbinieki – orientieri ikdienas dzīvē

Mūsu rīcību nosaka:

  • uzticēšanās,
  • abpusēja cieņa,
  • atklāta un godīga komunikācija.

Tam nepieciešama orientieru sistēma, kas ir vienlīdz saistoša visiem darbiniekiem visā pasaulē. Geberitrīcības kodeksā  (148 KB) ietverti visi būtiskākie darbības noteikumi un vadlīnijas.

Geberit personības

Geberit darbinieki – Geberit personības

Augstas efektivitātes nodrošināšana ir mūsu virzītājspēks. Vairāk nekā 12 000 darbinieku vairāk nekā 40 pasaules valstīs apņēmušies gūt kopīgus panākumus. To vidū ir:

  • eksperti, kas nodrošina zinātību un jaunas idejas,
  • vadītāji, kuri prasmīgi iedrošina un izaicina,
  • augstskolu absolventi ar lieliem mērķiem un vēlmi strādāt starptautiskā vidē,
  • praktikanti, kuri kopā ar mums attīsta savus talantus.