Lai piedāvātu jums optimālu pakalpojumu, šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu mājas lapu, jūs izsakāt savu piekrišanu šai funkcijai. Vairāk informācijas var atrast mūsu privātuma politikā .

OK
Geberit Latvia

Atruna

Geberit ir gandarīts, ka esat apmeklējis šo tīmekļa vietni un interesējaties par Geberit produktiem un sistēmām. Lūdzu, ņemiet vērā turpmāk sniegto atrunu.

Datu konfidencialitāte

Jūsu personas datu drošums Geberit ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs apejamies ar mums uzticētajiem datiem ar vislielāko rūpību, stingru konfidencialitāti un atbilstīgi likuma prasībām. Mūsu paziņojums par konfidencialitāti ir paredzēts, lai nodrošinātu Jūs ar pārskatāmu informāciju par to, kāda veida datus mēs ievācam, apstrādājam un uzglabājam un kādam nolūkam tas tiek darīts.

Autortiesības

© Copyright Geberit. Visas tiesības paturētas. Jebkāda veida mājaslapā ievietotos tekstus, attēlus, grafiskos attēlus, animācijas, video, skaņu datnes un citus objektus, kā arī to izkārtojumu aizsargā autortiesības un citi aizsargājoši tiesību akti.

Šīs mājaslapas saturu nedrīkst pārkopēt komerciālai lietošanai, izplatīt, mainīt vai padarīt pieejamu trešajām personām bez iepriekšējas rakstveida piekrišanas no Geberit puses. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz dažiem mājaslapā iekļautiem attēliem ir attiecinātas trešo pušu autortiesības.

Prečzīmes

Ja nav norādīts citādi, visas prečzīmes šajā mājaslapā ir Geberit prečzīmju tiesību priekšmets. Tas īpaši attiecas uz zīmoliem, logotipiem un emblēmām.

Licences

Geberit vēlas Jūs iepazīstināt ar novatorisku un informatīvu mājaslapu. Tajā iekļautais intelektuālais īpašums, tostarp patenti, zīmoli un autortiesības, ir aizsargāti. Šīs mājaslapas lietošanas rezultātā netiek piešķirtas licences ne Geberit, ne trešo personu intelektuālā īpašuma izmantošanai, ja vien nepārprotami nav noteikts citādi.

Atbildība

Geberit rada un pilnveido mūsu mājaslapā ievietoto saturu, ievērojot visaugstāko rūpību. Tomēr mēs nevaram sniegt nekāda veida garantijas par ievietotā satura precizitāti, aktualitāti un pilnīgumu. Jebkāda atbildība par zaudējumiem, kas rodas, tieši vai netieši izmantojot šo mājaslapu, ir izslēgta, ciktāl to atļauj tiesību akti.

Šo atbildības ierobežojumu nepiemēro, ja ir nodarīts kaitējums dzīvībai, ķermeņa locekļiem un veselībai vai radīti zaudējumi tīšas vai rupji nolaidīgas pienākumu pārkāpšanas dēļ no Geberit puses.

Geberit neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu, uz kurām ir norādes vai saites šajā mājaslapā, tehnisko funkcionalitāti (īpaši attiecībā uz vīrusu neesamību) un saturu.