Apņemšanās īstenot ilgtspējīgu rīcību, izmantojot ekodizainu

Jau kopš 2007. gada Geberit visus produktus izstrādā saskaņā ar ekodizaina principu. Mērķis ir radīt pievienoto vērtību ar viszemāko iespējamo enerģijas patēriņu — klientiem, videi un sabiedrībai kopumā.

Ekodizaina princips — produkta pilns dzīves cikls īsumā. © Geberit International AG

Eco lable

Šobrīd visi runā par ilgtspēju — un būvniecības nozare nav nekāds izņēmums. Un ne bez iemesla — 2019. gadā ANO vides programma (UNEP) paziņoja, ka būvniecības nozare rada 38 % no visām pasaules CO2 emisijām. Resursu, piemēram, ūdens, enerģijas vai celtniecības materiālu, lielais patēriņš ir vēl viens izaicinājums, ar ko saskaras nozare, un svarīgs aspekts ir to taupīga izmantošana.

Uzmanība ir pievērsta produktu kalpošanas laikam

Ilgtspēja jau vairāk nekā 30 gadus ir bijis Geberit DNS. Visbūtiskākais aspekts šajā ziņā ir ekodizains. Šī princips produktu izstrādē tiek konsekventi tiek ievērots jau kopš 2007. gada. Mērķis ir panākt, lai katrs jauns produkts, no ekoloģiskā skatpunkta raugoties, būtu labāks par tā priekšteci.

Geberit ekodizains jau sen ir aptvēris visus produkta aprites cikla posmus, sākot no resursu un izejvielu ieguves, piegādes ķēdes, ražošanas un loģistikas energoefektivitātes, iepakojuma samazināšanas, un noslēdzot ar ilgizturību, remontējamību, rezerves daļu ilgu pieejamību un pārstrādājamību. Ar ekodizainu Geberit dod nozīmīgu ieguldījumu videi nekaitīgā būvniecībā un aprites ekonomikā.

Uzticams arhitektu un sanitārtehnisko sistēmu inženieru partneris

Arvien vairāk Geberit produktiem ir sertificēts un verificējams aprites cikla novērtējums, kas ir pieejams produkta vides deklarāciju (EPD) formā. Tie ir svarīgs informācijas avots būvniecības uzņēmumiem un arhitektūras birojiem, kuru mērķis ir ilgtspējīgu risinājumu nodrošināšana. Vienlaikus Geberit risinājumi palīdz arī taupīt vērtīgus resursus, piemēram, elektrību vai ūdeni, gan būvniecības procesā, gan ēkas ekspluatācijas laikā.

Geberit risinājumi tagad ir atrodami arī būvprojektos, kas izceļas ar to ilgtspēju.

Šī informatīvā izdevuma eView pirmajā numurā ir sniegta informācija par četrām ēkām, kas attiecībā uz ekoloģisko sniegumu ievieš globālus etalonus. Turklāt intervija ar arhitektu biroja 3XN pārstāvi Lassi Lindu (Lasse Lind) — arhitektu un universitātes lektoru, kas specializējas zaļajā būvniecībā — sniedz ieskatu arī būvniecības nozares nākotnes attīstībā un tendencēs un attīstības perspektīvās.