PRIVĀTUMA POLITIKA GEBERIT LIETOTNĒM UN LIETU INTERNETA PAKALPOJUMIEM

1. SFĒRA

Šī Privātuma politika attiecas uz Geberit mobilo lietotņu un lietu interneta (IoT — Internet of Things) pakalpojumu (“Lietotņu”) un to sniegto pakalpojumu lietošanu. Kad Jūs piekļūstat noteiktiem pakalpojumiem, lietotnes funkcionalitātes nodrošināšanai mums ir jāapstrādā Jūsu personas dati. Ar personas datiem tiek saprasta jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Pret šīs Lietotnes lietotāju privātumu mēs izturamies nopietni, tādēļ vēlamies izmantot šo iespēju, lai informētu Jūs par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kad Jūs izmantojat lietotni, un ko mēs darām ar šiem datiem.

2 PĀRZINIS UN DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

2.1. Par Jūsu personas datu apstrādi atbild Lietotnes operators un pārzinis — Geberit Verwaltungs AG, 77, 8645 Rapperswil-Jona, Šveice.

2.2. Ar datu aizsardzības speciālistu ir iespējams sazināties, izmantojot e-pastu dataprotection@geberit.com vai iepriekš minēto pasta adresi, uz aploksnes norādot, ka sūtījums ir paredzēts datu aizsardzības speciālistam (“For the attention of the data protection officer”).

3 INFORMĀCIJA PAR JŪSU DATU APSTRĀDI

Šajā sadaļā ir sniegta plašāka informācija par to, kurus personas datus mēs no jums ievācam un kā mēs tos apstrādājam:

3.1. LEJUPIELĀDES KONTEKSTĀ IEVĀCAMĀ INFORMĀCIJA

Lejupielādējot lietotni, noteikta svarīga informācija tiek nodota Jūsu izvēlētajam lietotņu veikalam (piemēram, Google Play vai Apple App Store). Šī informācijai ir Jūsu lietotāja vārds, e-pasta adrese, klienta konta numurs, lejupielādes laiks, maksājuma informācija (ja nepieciešams) un Jūsu gala ierīces individuālais identifikācijas numurs. Tā kā šī informācija tiek apstrādāti tikai attiecīgajā lietotņu veikalā, mēs nevaram ietekmēt šīs informācijas apstrādi.
Kad Jūs Lietotni lejupielādējat pirmo reizi, mēs lūdzam norādīt arī valsti, kurā Jūs plānojat to izmantot, lai mēs pakalpojumus varētu piedāvāt attiecīgajā valodā. Šādas darbības juridiskais pamats ir noteikts Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Bez šīs informācijas mēs jums lietotni nevarētu piedāvāt Jūsu valodā.

3.1. AUTOMĀTISKI IEVĀCAMĀ INFORMĀCIJA

Lietotnes lietošanas laikā noteiktas informācijas ievākšana notiek automātiski. Šī informācija ir Jūsu iekšējās ierīces identifikācijas numurs, operētājsistēmas versija un valoda, ekrāna izšķirtspēja, Bluetooth MAC adrese un piekļuves laiks.
Mēs šos datus nesaglabājam, bet tie mums tiek nosūtīti automātiski (1), lai ļautu jums izmantot Lietotni un ar to saistītās funkcijas, (2) lai uzlabotu lietotnes funkcijas un darbības parametrus, un (3), lai novērstu un apturētu ļaunprātīgu izmantošanu un darbības traucējumus. Šo datu apstrādes pamatojums ir tas, ka (1) tie ir svarīgi lietotnes darbības nodrošināšanai (kā noteikts VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā), un tas, ka (2) mums ir likumīgas intereses ne tikai nodrošināt lietotnes darbību un darbību bez traucējumiem, bet arī piedāvāt pakalpojumu atbilstoši tirgus prasībām un klientu vajadzībām. Lai saņemtu papildu informāciju par interešu līdzsvarošanu, kas jāveic saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš sniegto kontaktinformāciju.

3.3. LIETOTNES IZMANTOŠANAS LAIKĀ IEVĀCAMĀ INFORMĀCIJA

Lietotnē pastāv iespēja brīvprātīgi iesniegt ar jums saistītus datus. Šie dati ietver personas datus, un mēs tos izmantojam šādos nolūkos:

3.3.1. Ja lietosiet lietotni, lai reģistrētos pats vai reģistrētu savu Geberit ierīci, izveidotu pakalpojuma pieprasījumu, pasūtītu materiālus vai iesniegtu mūsu kontaktu formu, mēs ievāksim Jūsu personas datus (tai skaitā Jūsu titulu, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pasta adresi un tālruņa numuru). Mēs šos datus izmantojam, lai sniegtu savus pakalpojumus un uzturētu ar jums līgumattiecības. Šādas darbības juridiskais pamats ir noteikts VDAR 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

3.3.2. Kad Jūs savienojat Lietotni ar savu Geberit ierīci, mēs ievācam Jūsu Geberit ierīces sērijas numuru. Sērijas numuru mēs izmantojam, lai pārbaudītu, vai Jūs savu Geberit ierīci izmantojat publiski vai privāti, un vai Jūs to jau pie mums esat reģistrējis. Ja tā ir, notiek automātiska tālākas darbības iespēju aktivizēšana. Lietotnes un Geberit ierīces savienošana ir brīvprātīga un pamatojas uz Jūsu piekrišanu. Šādas darbības juridiskais pamats ir noteikts Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Jūs jebkurā laikā atkal varat atvienot Geberit ierīci no Lietotnes, neietekmējot apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu, kas dota pirms atvienošanas.

3.3.3.Papildus tam, pakalpojuma sniegšanas gadījumā Geberit pilnvaroti servisa tehniskie speciālisti ar īpašu lietotni no Jūsu Geberit ierīces var nolasīt anonimizētus tehniskos datus (aptverot Geberit ID, kā arī ierīci, statistikas un diagnostikas datus, piemēram, modeli, produkta numuru, sērijas numuru, izgatavošanas datumu, ierīces iestatījumus, profila iestatījumus, mērierīces rādījumus no ierīces sastāvdaļām, atkaļķošanas vēsturi, kļūdu kodus un kļūdu vēsturi). Tas var notikt klātienē vai izmantojot attālinātu pakalpojumu, kura laikā notiek Jūsu Geberit ierīces sērijas numura nolasīšana. Tehniskie dati mums ir nepieciešami, lai mēs jums varētu sniegt pakalpojumus un uzlabotu mūsu pakalpojumu klāstu, veicot anonimizētu datu analīzi. Šādas darbības juridiskais pamats ir noteikts VDAR 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunktā. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par interešu līdzsvara nodrošināšanu, kas jāveic saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteikto, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš sniegto kontaktinformāciju.

3.3.4. Kopā ar citiem uzņēmumiem, kas ir saistīti ar grupu, mēs Jūsu datus izmantojam arī reklāmas nolūkos, jo īpaši, izmantojot pastu vai e-pasta biļetenu formā, klientu aptaujām vai citiem saziņas veidiem (piemēram, īsziņa vai telefona zvans), ja Jūs vēlaties, lai mēs ar jums sazinātos šādā veidā. Šādas darbības juridisko pamatu veido Jūsu piekrišana, ar nosacījumu, ka mēs šādu piekrišanu esam saņēmuši, vai mūsu likumīga ieinteresētība atbilstošas reklāmas nodrošināšanā, kuras juridiskais pamats ir noteikts VDAR 6. panta 1. punkta a) un f) apakšpunktā. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par interešu līdzsvara nodrošināšanu, kas jāveic saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteikto, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš sniegto kontaktinformāciju.
Jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret Jūsu datu izmantošanu reklāmas nolūkiem. Detalizētāka informācija par tiesībām iebilst ir pieejama šīs privātuma politikas 5.4. sadaļā. Ja kādā valstī tiesību akti nosaka, ka mums Jūsu piekrišana ir jāsaņem pirms iepriekš minēto reklāmas pasākumu īstenošanas, mēs to, protams, arī attiecīgi rīkosimies. Jūsu piekrišana šādos gadījumos veido Jūsu datu apstrādes juridisko pamatu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt. Šajā nolūkā, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju, vai izpildiet mūsu reklāmas ziņās sniegtos norādījumus. Piekrišanas atsaukums neietekmē uz iepriekš saņemtās piekrišanas pamata jau veiktās datu apstrādes likumību.

3.4. LIETOTNE IZMANTO VIENU VAI VAIRĀKUS TĀLĀK NORĀDĪTOS INSTRUMENTUS UN TEHNOLOĢIJAS

3.4.1. Microsoft App Center Analytics
Mūsu Lietotne izmanto Microsoft Analytics App Centre tehnoloģijas (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 ASV; “Microsoft”) ar dažādām funkcijām (“Microsoft Analytics”). Microsoft Analytics ļauj analizēt mūsu Lietotnes pakalpojuma izmantošanu. Tā reģistrē pilnīgi anonimizētu informāciju par mūsu lietotnes izmantošanu un nosūta to Microsoft, kur notiek šīs informācijas uzglabāšana. Microsoft izmanto šo informāciju, lai novērtētu, kā tiek izmantota mūsu Lietotne, un sniedz mums papildu pakalpojumus, kas ir saistīti ar lietotņu izmantošanu. Microsoft ir sertificēts saskaņā ar Privātuma vairoga regulējumu (Privacy Shield framework) un tādējādi garantē atbilstību Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Juridiskais pamats datu lietošanai un novērtēšanai, un Microsoft izmantošanai ir likumīga ieinteresētība mūsu Lietotnes analizēšanā, optimizēšanā un ekonomiskā lietošanā, kas notiek VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteiktajos ietvaros.
Jūsu darbības datu kopīgošanu ar Microsoft ir iespējams novērst, ar zemāk redzamo slīdni deaktivizējot iestatījumu “Sūtīt analītikas datus” (“Send analytics data”).

4 DATU KOPĪGOŠANA AR TREŠAJĀM PERSONĀM

Jūsu personas dati bez Jūsu iepriekšējas piekrišanas nekad netiks kopīgoti ar trešajām personām. Vienīgie izņēmumi attiecas uz šādiem gadījumiem:

4.1. SAUKŠANAI PIE ATBILDĪBAS

Ja tas ir nepieciešams, lai izmeklētu mūsu pakalpojumu nelikumīgu izmantošanu vai veiktu kriminālvajāšanu, personas dati tiks izpausti attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm un, gadījumos, kuros tas ir attiecināms, visiem prasītājiem-trešajām personām. Tomēr tas notiks tikai tad, ja pastāvēs konkrēti pierādījumi par nelikumīgu rīcību vai ļaunprātīgu izmantošanu. Šādos gadījumos Jūsu datu kopīgošana var notikt arī tad, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu lietošanas noteikumus vai citus līgumus. Attiecīga pieprasījuma gadījumā, mums ir arī juridisks pienākums atklāt šos datus noteiktām valsts iestādēm, piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm, sodu piemērojošām iestādēm un finanšu iestādēm.
Šajos gadījumos datu atklāšana notiek, pamatojoties uz mūsu likumīgu ieinteresētību neatļautas lietošanas apkarošanā, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas atbalstīšanā, kā arī prasību sagatavošanā, apliecināšanā un piemērošanā, kā noteikts VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par interešu līdzsvarošanu, kas jāveic saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteikto, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš sniegto kontaktinformāciju.

4.2. SAISTĪTIE UZŅĒMUMI GEBERIT GRUPĀ

Personas dati tiek izpausti attiecīgajiem vietējiem pārdošanas uzņēmumiem, kas ir saistīti ar grupu, lai nodrošinātu spēju sniegt optimālu pārdošanas atbalstu Geberit klientiem katrā attiecīgajā valstī. Šajos gadījumos datu atklāšana notiek, pamatojoties uz mūsu likumīgu ieinteresētību efektīva klientu atbalsta nodrošināšanā, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteikto. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par interešu līdzsvarošanu, kas jāveic saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteikto, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš sniegto kontaktinformāciju.

4.3. LĪGUMA DATU APSTRĀDĀTĀJI

Lai sniegtu pakalpojumus, mēs paļaujamies uz trešo pušu uzņēmumiem, kas ir piesaistīti uz līguma pamata, kā arī ārējo pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk tekstā “apstrādātāji”). Šādos gadījumos personas dati tiek kopīgoti ar šiem apstrādātājiem, lai tie varētu turpināt savu pakalpojumu sniegšanu. Apstrādātājus mēs esam rūpīgi izvēlējušies, un tie ir pakļauti regulārām revīzijām. Apstrādātājiem datus ir atļauts izmantot tikai mūsu norādītajiem mērķiem. Turklāt apstrādātājiem ir līgumā noteikts pienākums apstrādāt Jūsu datus tikai saskaņā ar šo privātuma politiku un saskaņā ar piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos noteikto.
Mēs izmantojam pakalpojumus, kurus sniedz šādi apstrādātāji:

1. Citi Geberit uzņēmumi, kas veic klientu centralizētu administrēšanu un pasūtījumu apstrādi
2. Citi Geberit uzņēmumi, kas sniedz centralizētus IT pakalpojumus citiem grupas uzņēmumiem
3. Mākoņskaitļošanas pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā atlasītus lietošanas un ierīces datus no Jūsu Geberit gala ierīces Eiropā
4. Loģistikas pakalpojumu sniedzēji, kas nosūtītu jums produktus, mārketinga materiālus vai citas preces, kurus Jūs mums esat pasūtījis
5. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādātu visus maksājumus, kurus Jūs veicat mums, vai otrādi
6. Pakalpojumu sniedzēji, kas veic montāžas darbus vai pēcpārdošanas pakalpojumus
7. Pakalpojumu sniedzēji, kas izplata informatīvos biļetenus vai veic klientu aptaujāšanu
8. IT pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina lietu interneta pakalpojumu datu mitināšanu, lietošanu un atbalstu

Datus apstrādātājiem izpauž, pamatojoties uz VDAR 28. panta 1. punkta pamata vai, alternatīvi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm ekonomiskās un tehniskās priekšrocībās, kas ir saistītas ar specializēto apstrādātāju izmantošanu, un pamatojoties uz apstākļiem, kuros Jūsu tiesības un intereses attiecībā uz Jūsu personas datu aizsardzību netiek ignorētas (Sk. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu). Ja jums nepieciešama papildu informācija par interešu līdzsvarošanu, kas jāveic saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš sniegto kontaktinformāciju.
Personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas Kopienas (izņemot Šveici).

5 JŪSU TIESĪBAS

Kā iesaistītajai pusei Jums, attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ir tālāk izklāstītās tiesības. Ja Jūs vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, nosūtiet mums rakstisku pieprasījumu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju, vai nosūtiet e-pastu uz šādu e-pasta adresi: dataprotection@geberit.com.

5.1. PIEKĻUVES TIESĪBAS

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs nodrošinātu piekļuvi personas datiem, kas attiecas uz jums, un kurus esam apstrādājuši. Šīs tiesības Jūs VDAR 15 pantā noteiktajā sfērā varat izmantot jebkurā laikā.

5.2. TIESĪBAS UZ DATU LABOŠANU VAI DZĒŠANU

Ievērojot VDAR 16. un 17. pantā noteiktos priekšnosacījumus, jums ir tiesības pieprasīt mums labot nepareizus datus vai dzēst uz jums attiecināmus personas datus. Priekšnosacījumi paredz tiesības uz datu dzēšanu, jo īpaši tad, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie ir savākti vai citādi apstrādāti. Iespēja izmantot šīs tiesības ir ierobežota saskaņā ar VDAR 17. panta 3. punktu, jo īpaši gadījumos, kuros mums Jūsu dati ir nepieciešami, lai izpildītu juridisku pienākumu vai apstrādātu juridiskās prasības.

5.2. TIESĪBAS IEROBEŽOT DATU APSTRĀDI

Saskaņā ar GDPR 18. pantā noteikto, Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot datu apstrādi.

5.4. TIESĪBAS IEBILST

Saskaņā ar VDAR 21. pantā noteikto, Jums, saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktā noteikto. Mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi, izņemot gadījumos, kuros mēs varēsim norādīt pārliecinošus leģitīmus apstrādes iemeslus, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai gadījumos, kuros apstākļi prasīs likumīgu prasību celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

5.5. TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU

Jums ir tiesības saņemt ar Jums saistītus personas datus, kurus Jūs mums, saskaņā ar VDAR 20. pantā noteikto, esat sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.

5.6. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU ATTIECĪGAJAI DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši ES dalībvalstī, kurā ir Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, Jūsu darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde pārkāpj piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos noteikto.

6 JŪSU DATU DZĒŠANA

Ja Jūs vēlaties pieprasīt datu dzēšanu, vienkārši nosūtiet mums attiecīgu e-pastu uz adresi dataprotection@geberit.com. Vispārīgi raugoties, mēs Jūsu personas datus dzēšam vai anonimizējam, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem mēs tos ievācām vai izmantojām, saskaņā ar iepriekšējās sadaļās noteikto. Ja dati ir jāsaglabā juridisku iemeslu dēļ, tie tiks bloķēti. Tas nozīmē, ka tie vairs nebūs pieejami turpmākai apstrādei. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par mūsu dzēšanas vai glabāšanas periodiem, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju.

7 NOLŪKA IZMAŅAS

Neaprakstītos nolūkos Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai tad, ja šādu rīcību prasīs tiesību aktos noteiktais, vai Jūs būsit piekritis izmainītajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumos, kuros datu tālāka apstrāde tiks veikta nolūkos, kas nav tie, kuriem mēs datus sākotnēji ievācām, mēs pirms datu tālākas apstrādes jums par šiem citiem nolūkiem paziņosim un sniegsim jums visu pārējo attiecīgo informāciju.

8 AUTOMATIZĒTA INDIVIDUĀLU LĒMUMU PIEŅEMŠANA VAI PROFILĒŠANA

Specifisku lēmumu pieņemšanai mēs neizmantojam nekādas automatizētas apstrādes sistēmas, tostarp profilēšanu.

9 ŠĪ PRIVĀTUMA POLITIKAS GROZĪJUMI

Šī Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr ir pieejama Lietotnes sadaļā “Informācija”.

Versija: 2021. gada janvāris